Katedra Budowy Mostów i Tuneli
Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
Katedra Budowy Mostów i Tuneli
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
tel.: (12) 628 22 41
fax: (12) 628 20 24
email: mosty@pk.edu.pl
Kontakt
Linki
Strona główna >> Dydaktyka
Działalność dydaktyczna
Zakres działalności dydaktycznej Katedry merytorycznie obejmuje tematykę związaną z: projektowaniem, technologią realizacjią, eksploatacjią i utrzymaniem obiektów inżynierskich, takich jak: mosty i tunele.
W ramach zakresu zajęć wydzielono, jako odrębne przedmioty poszczególne typy mostów, a także zagadnienia architektonicznego kształtowania, posadowienia konstrukcji oraz wpływu zastosowania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych.
Zakres nauczania obejmuje mosty drewniane, betonowe, stalowe i zespolone, tunele płytkie i głębokie o różnorodnych formach konstrukcyjnych. W ramach przybliżania studentom współczesnych narzędzi inżynierskich prowadzone są ćwiczenia praktycznego wykorzystania programów komputerowych w pracach projektowych.
Formy działań dydaktycznych obejmują: wykłady, ćwiczenia projektowe, ćwiczenia laboratoryjne, seminaria dyplomowe, wycieczki na obiekty inżynierskie, nadzór praktyk budowlanych i studenckich kół zainteresowań, prowadzenie prac dyplomowych oraz egzaminów magisterskich. Zajęcia prowadzone są zarówno na studiach dziennych inżynierskich i magisterskich, jak i wieczorowych inżynierskich i magisterskich uzupełniających.
Katedra czynnie wspiera również propagowanie wiedzy i nauki uczestnicząc w wydarzeniach naukowo-kulturalnych takich jak "Festiwal Nauki w Krakowie".
Przy Katedrze działa również Koło Naukowe Konstrukcji Mostowych. Do dużych osiągnięć Koła należy zorganizowany w kwietniu 2009 r. Pierwszy Ogólnopolski Konkurs Budowy Mostów - "Krakow Bridge 2009".

Menu główne
Strona główna

O Katedrze

Pracownicy

Oferta

Działalność naukowa

– Dydaktyka + wykaz zagadnień
Strona główna PK
Strona główna WIL
Strona główna IMiKB
Biblioteka PK
Biblioteka L-1
Spis pracowników PK

-   Serwis informacyjny PK