Katedra Budowy Mostów i Tuneli
Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
Katedra Budowy Mostów i Tuneli
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
tel.: (12) 628 22 41
fax: (12) 628 20 24
email: mosty@pk.edu.pl
Kontakt
Linki
Strona główna >> Działalność naukowa
Działalność naukowa
Działalność naukowa Katedry Budowy Mostów i Tuneli obejmuje wachlarz zagadnień związanych z szeroko rozumianymi obiektami mostowymi i podziemnymi, a także z konstrukcjami betonowymi, metalowymi i drewnianymi.
Główny obszary zainteresowań Katedry to mechanika zespolonych konstrukcji mostowych typu beton-beton, stal-beton, mechanika elementów stalowo-betonowych, zagadnienia trwałości obiektów mostowych, wzmacnianie obiektów mostowych, nośność zespolenia w elementach typu stal-beton i beton-beton, zarysowanie żelbetowych belek mostowych, stany graniczne użytkowalności mostów zespolonych typu stal-beton i beton-beton, technologia CFST w zastosowaniu dla mostownictwa oraz dynamika i estetyka obiektów mostowych.
W szczególności Katedra prowadzi studia i badania dotyczące: wpływu procesów długotrwałych (skurcz, pełzanie betonu, oddziaływanie termiczne) na obiekty inżynierskie i obiekty budownictwa ogólnego, zagadnień zmęczeniowych w elementach z betonu zbrojonego, nośności styków w elementach zespolonych typu beton-stal i beton-beton, zastosowania włókien stalowych w aspekcie poprawy rysoodporności i ciągliwości elementów żelbetowych, sprężania betonowych i stalowych konstrukcji mostowych.

Menu główne
Strona główna

O Katedrze

Pracownicy

Oferta

– Działalność naukowa

Dydaktyka + wykaz zagadnień
Strona główna PK
Strona główna WIL
Strona główna IMiKB
Biblioteka PK
Biblioteka L-1
Spis pracowników PK

-   Serwis informacyjny PK