Katedra Budowy Mostów i Tuneli
Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
Katedra Budowy Mostów i Tuneli
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
tel.: (12) 628 22 41
fax: (12) 628 20 24
email: mosty@pk.edu.pl
Kontakt
Linki
Strona główna >> Oferta
Oferta dla przemysłu
Obszarem aktywności Katedry jest szeroko pojęta problematyka związana z budowlami komunikacyjnymi, tzn.:
»  obiektami mostowymi - mostami, wiaduktami, estakadami, kładkami dla pieszych, przepustami,
»  obiektami podziemnymi - tunelami drogowymi i kolejowymi, garażami i parkingami, przejściami dla pieszych,
»  obiektami inżynierskimi i przemysłowymi - ścianami oporowymi, mostami i estakadami technologicznymi,
suwnicami.
W odniesieniu do wymienionych obiektów Katedra wykonuje:
»  projekty,
»  opinie i orzeczenia naukowo-techniczne,
»  ekspertyzy.
W ramach współpracy z gospodarką podejmujemy działania w zakresie:
»  diagnostyki konstrukcji,
»  analiz statycznych i dynamicznych,
»  wykonywania projektów koncepcyjnych i wykonawczych napraw, wzmocnień i remontów,
»  badań materiałów, elementów i konstrukcji,
»  projektowania betonów,
»  badań odbiorczych obiektów (w tym obciążeń próbnych),
»  pełnienia nadzorów naukowych i autorskich nad realizacją inwestycji,
»  przeglądów okresowych i specjalnych,
»  weryfikacji projektów,
»  oceny stanu technicznego budowli dotyczące aktualnego stanu obiektu mostowego jego żywotności, nośności
oraz warunków dalszej eksploatacji,
»  analizy i oceny stanów awaryjnych,
W swych działaniach wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania technologiczne w dziedzinie mostownictwa. Przeprowadzamy alnalizy mostów i obiektów inżynierskich z wykorzystaniem oprogramowania MES.
Współpracujemy z jednostkamii naukowymi i laboratoriami PK:

Menu główne
Strona główna

O Katedrze

Pracownicy

Oferta

Działalność naukowa

Dydaktyka + wykaz zagadnień
Strona główna PK
Strona główna WIL
Strona główna IMiKB
Biblioteka PK
Biblioteka L-1
Spis pracowników PK

-   Serwis informacyjny PK