Katedra Budowy Mostów i Tuneli
Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
Katedra Budowy Mostów i Tuneli
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
tel.: (12) 628 22 41
fax: (12) 628 20 24
email: mosty@pk.edu.pl
Kontakt
Linki
Strona główna >> Pracownicy
Pracownicy KBMiT
Kierownik Katedry
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
tel.: (12) 628 22 41
fax: (12) 628 20 24
email: kfurtak@pk.edu.pl
bud: 10-24 (CUP), p. III, pok. 162                                                                 >>>


Pracownicy Katedry
prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga
tel.: (12) 628 22 41
email: kflaga@pk.edu.pl
bud: 10-24 (CUP), p. III, pok. 163                                                                 >>>
dr inż. Wojciech Średniawa
tel.: (12) 628 26 84
email: wsrednia@pk.edu.pl
bud: 10-24 (CUP), p. III, pok. 157                                                                 >>>
dr inż. Bogusław Jarek
tel.: (12) 628 29 10
email: bjarek@pk.edu.pl
bud: 10-24 (CUP), p. III, pok. 160                                                                 >>>
dr inż. Marek Pańtak
tel.: (12) 628 29 13
email: mpantak@pk.edu.pl
bud: 10-24 (CUP), p. III, pok. 158                                                                 >>>
dr inż. Artur Czarnecki
tel.: (12) 628 26 84
email: aczarnecki@pk.edu.pl
bud: 10-24 (CUP), p. III, pok. 157                                                                 >>>
dr inż. Mariusz Hebda
tel.: (12) 628 21 13
email: mariusz.hebda@pk.edu.pl
bud: IMIKB, p. II, pok. 203                                                                           >>>
mgr inż. Kazimierz Piwowarczyk
tel.: (12) 628 21 13
email: kpiwowarczyk@pk.edu.pl
bud: IMIKB, p. II, pok. 203                                                                           >>>
mgr inż. Dawid Kisała
tel.: (12) 628 23 13
email: dkisala@pk.edu.pl
bud: IMIKB, p. II, pok. 204                                                                           >>>
mgr Justyna Martowicz
tel.: (12) 628 22 41
fax: (12) 628 20 24
email: jmartowicz@pk.edu.pl
bud: 10-24 (CUP), p. III, pok. 163                                                                 >>>
inż. Marek Bielczyk
tel.: (12) 628 29 14
email: mbielczyk@pk.edu.pl
bud: 10-24 (CUP), p. III, pok. 159                                                                 >>>
Jadwiga Bołaszewska
tel.: (12) 628 29 14
email: jbolasz@imikb.wil.pk.edu.pl
bud: 10-24 (CUP), p. III, pok. 159                                                                 >>>
Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą poczty elektronicznej, a działanie takie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i podlega karze grzywny.
Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami)


Menu główne
Strona główna

O Katedrze

Pracownicy

Oferta

Działalność naukowa

Dydaktyka + wykaz zagadnień
Strona główna PK
Strona główna WIL
Strona główna IMiKB
Biblioteka PK
Biblioteka L-1
Spis pracowników PK

-   Serwis informacyjny PK