Katedra Budowy Mostów i Tuneli
Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
Katedra Budowy Mostów i Tuneli
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
tel.: (12) 628 22 41
fax: (12) 628 20 24
email: mosty@pk.edu.pl
Kontakt
Linki
Strona główna
Witamy na stronie Katedry Budowy Mostów i Tuneli
Historia powstania i rozwoju Katedry Budowy Mostów i Tuneli rozpoczyna się wraz z inauguracją działalności Wydziałów Politechnicznych przy Akademii Górniczej w Krakowie w dn. 01.04.1945 r. Od początku istnienia losy Katedry są ściśle związane z rozwojem Wydziału Inżynierii Lądowej. W roku 1970, istniejąca nieprzerwanie od 25 lat, Katedra Budowy Mostów została przemianowana na Zakład Budowy Mostów i Tuneli i funkcjonowała w Instytucie Dróg, Kolei i Mostów. W listopadzie 1982 r. ZBMiT został przeniesiony z Instytutu Dróg, Kolei i Mostów do Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Następnie 01.02.1993 r. Zakład Budowy Mostów i Tuneli został przekształcony, w funkcjonującą do dziś, Katedrę Budowy Mostów i Tuneli.
Więcej...
Obszarem aktywności Katedry jest szeroko pojęta problematyka związana z budowlami komunikacyjnymi: obiektami mostowymi, podziemnymi i przemysłowymi. Nasza działalność obejmuje zagadnienia związane z mechaniką konstrukcji mostowych i podziemnych, teorią mostów i tuneli oraz aspektami konstrukcyjnymi i technologicznymi tych obiektów. Działalność ta realizowana jest w trzech podstawowych kierunkach:

»  naukowo-badawczym,

»  współpracy z gospodarką,

»  dydaktycznym.

Jednym z aspektów działalności naukowo-dydaktycznej Katedry są publikacje, skrypty, monografie, podręczniki i materiały konferencyjne poświęcone tematyce planowania i projektowania obiektów inżynierskich.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Od początku lat 90-tych jedną z form działalności Katedry są również naukowo-dydaktyczno-szkoleniowe Wyprawy Mostowe na obiekty inżynierskie krajów Europy i Świata.
Więcej...
Przy Katedrze prężnie działa również Koło Naukowe Konstrukcji Mostowych.
Zapraszamy na stronę internetową Koła
www.knkmpk.blogspot.com
Menu główne
– Strona główna

O Katedrze

Pracownicy

Oferta

Działalność naukowa

Dydaktyka + wykaz zagadnień
Strona główna PK
Strona główna WIL
Strona główna IMiKB
Biblioteka PK
Biblioteka L-1
Spis pracowników PK

-   Serwis informacyjny PK
Licznik odwiedzin